Sociální rehabilitace

Služba Sociální rehabilitace je službou vycházející ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jedná se o službu sociální prevence.

Na provoz služby Sociální rehabilitace finančně přispívá :

 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, v rámci Podprogramu 1   

-  Statutární město Přerov     


Služba Sociální rehabilitace je služba pro zdravotně postižené občany bez rozdílů zdravotního postižení hledající pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. Služba je uživatelům poskytována bez úhrady.

Co je naším posláním?

Posláním Sociální rehabilitace  je podpora rozvoje schopností a dovedností osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a posilování jejich návyků potřebných pro samostatný život s důrazem na nalezení vhodného pracovního uplatnění.

Cílem naší práce je:

 • vedení uživatelů k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci jiných
 • podporovat uživatele při získání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků
 • poskytnutí pomoci při řešení problémů prostřednictvím základního sociálního poradenství
 • podpora uživatelů při vyhledávání vhodného pracovního místa – motivace uživatele
 • rozvoj a upevnění počítačové gramotnosti uživatelů

Komu poskytujeme naše služby:

Cílová skupina služby : služby jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením ve věku 18-64 let.

Služba není určena:

 • lidem s diagnostikovaným agresivním chováním
 • lidem závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách

Co vám můžeme nabídnout:

 • Individuální pracovní a kariérové poradenství, skupinové aktivity formou Job clubů
 • základní sociální poradenství
 • podpora uživatelů v zájmu pracovního uplatnění na otevřeném a chráněném trhu práce
 • kariérové poradenství s ohledem na zdravotní postižení
 • asistence a doprovod při jednání s úřady, zaměstnavateli…..
 • vzdělávací a aktivizační činnosti – kurzy práce na PC, kurzy komunikačních dovedností, přednášky
 • individuální přístup k uživateli

Veškeré služby Sociální rehabilitace jsou uživatelům poskytovány bez úhrady.

Čas poskytování služby:

Pondělí – pátek : 7.00 – 15.00 hod.

Principy služby:

 • diskrétnost získaných dat
 • respektování uživatelů
 • individuální přístup k uživateli
 • nestrannost a nezávislost při posuzování uživatelů

Kde nás najdete:

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. 
Bohuslava Němce č. 4
Přerov 750 02

Kontakty:

Sociální rehabilitace :
Tel. : 581 332 034   ,  Tel. : 581 207 238
Tel. : 739 007 626 
 
e-mail : socialnirehabilitace@volny.cz

                                                                          

  IMG_20210309_100300.jpg      IMG_20210316_090753.jpg   IMG_20200204_104620.jpg            87154213_213488466717251_4756705262759313408_n.jpg